Nasz CanSat

Chcemy zbudować sondę planetarną. Naszym celem jest zebranie danych na temat różnych parametrów, w czasie lotu, spadku i lądowania. Chcemy dowiedzieć się, czy człowiek może przetrwać na tej planecie i jak niebezpieczne by to było.

Przede wszystkim, chcemy zmierzyć poziom promieniowania jonizującego, które niebezpieczne dla ludzi. Zamierzamy prowadzić pomiary poziomu promieniowania gamma i beta wysoko w atmosferze, jak również na ziemi. Dane o poziomie promieniowania są niezbędne w prowadzeniu budowy chroniącej przed cząstkami. Również może pomóc ustalić czy może istnieć życie na tej planecie.

Planujemy wykorzystać model STS-5 tub Geigera. Wybraliśmy je ze względu na ich dobrą czułość. Aby uzyskać dobre statystyki pomiarów podczas lotu będziemy używać siedem tub Geigera. Pomiar poziomu wigotności pozwoli określić ilość wody dostępnej w atmosferze dla astronautów i roślin w przyszłych misjach.

Wizualizacje naszego CanSat’u: