Archive by Author

Housing of carbon fibre

The housing of our sattellite is made of carbon, partly. We have used of the material in consideration of its durability and low cost. We have used the carbon fabric with the basis weight of 160g/m^2 and the epoxy resin Epidian 53 mixed with the TFF hardener with the voluminal ratio 1:10. As the “hoof” in our carbon tube, we have used the paperboard, which we have wrapped up in the Stretch.

LAMINATION

The photo shows the fabric during lamination process:

1. Laminowanie

Next, we have wrapped up the tube with  the Stretch very precisley and have faced with the adhesive tape in order to squeezed out the excess of resin form the carbon cloth

3. rurki przygotowne do schniecia

3. rurki przyg. obok węgiel

Such prepared tubes, we have left for 12 hours to dry

TREATMENT OF SEMI-PRODUCT

After 12 hours, we have dropped into the water, in order to take out easily “the hoof” in pieces.

4. po wyjęciu z formy

Next, we have ground the tube with the abrasive paper of medium gradation. After that, the tube was laquered. After drying up of the last layer of varnish we started to grind it with the abrasive paper of gradation 800.

7.1 szlif na mokro

6. Po ostatnim lakierowaniu

The consecutive work, it was polishing process of the tube with the abrasive compound, to give it good glare and perfect even surface

8.1 Pasta

9.1 Po polerce

Final effect:

9.2Po polerce

Weight: 31,55g

Inner diameter: 59mm

Wall thickness: 1mm

Video documenting the parachute tests

Parachute

TESTS OF THE PARACHUTE

PARACHUTE TEST EQUIPMENT

This equipment may be used to eject the can with parachute from, for example, a hexacopter. It has same size as a real CanSat.

DSCN5636

MECHANISM OF ACTION

BENQ DC C1420

1. Closed – The wire is in the white tube.

BENQ DC C1420
2. Opened – Wire serves as a cotter pin

All equipment ready to attach in to the Copter frame

spad in

1 – Fake cansat

2 – Weight on the rope

3 – Parachute cover – after unlinking the parachute moves up and spreads

4 – Rope connecting to the Copter frame

TESTING

The tests were done to check the speed of a parachute descent. The Octocopter flew to a known altitude –  the data were obtained through the OSD and GPS.

Then our parachute test equipment has been unlinked from the copter. While it was falling, the time was measured.

Our Headquaters

BENQ DC C1420

Preparations before the flight, start-up parachute test equipment

Prepare

The Octocopter with Cargo

Octo w powietrzu

After unlinking, the opening of the parachute – photo from copter and from the ground

Odczepienie

OSD

PARACHUTE

Our parachute is made from waterproof material. The velocity of descent is about 10-11 m/s, depending on the weather.

linijka

Parachute with 30 cm ruler

mały

Parachute during the flight

Parameters:

  • weight: 6g
  • diameter: 35 cm
  • hole diameter: 4 cm
  • lines’ length: 30 cm

 

Film dokumentujący testy spadochronu

Spadochron

TESTY SPADOCHRONU

URZĄDZENIE TESTOWE

Zbudowaliśmy urządzenie, które pozwoliło nam dokładnie testować spadochron, przy użyciu hexacoptera. Jest to zdalnie sterowany zaczep, o masie 370g i wymiarach docelowej sondy.

DSCN5636

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

BENQ DC C14201. Mechanizm zamknięty – drut uwalniający zaczep jest zablokowany

BENQ DC C1420 2. Mechanizm otwarty –  drut wysuwa się z białej rurki, uwalniając cały zaczep ze spadochronem

 

 

Oprzyrządowanie podczepiane pod centerplate’a coptera:

 spad in

Widzimy: Zaczep(1), linkę prowadzącą od zaczepu do copter’a(4), kieszeń na spadochron(3) (podczas startu i wznoszenia się copter’a spadochron znajduje się w niej, aby nie otworzyć się przedwcześnie i nie blokować strumienia powietrza wytworzonego przez śmigła copter’a), obciążenie linki(2).

 

 

PRZEPROWADZANIE TESTÓW

Testy przeprowadziliśmy w celu sprawdzenia szybkości opadania spadochronu. Badania wykonywaliśmy przy pomocy profesjonalnego octocoptera, który normalnie używany jest do robienia ujęć filmowych z powietrza. Dzięki OSD i GPS znaliśmy dokładną wysokość na której znajdował się copter. Licząc czas opadania zaczepu ze spadochronem mogliśmy wyznaczyć prędkość opadania.

 

Nasz punkt startowy:

 BENQ DC C1420

Przygotowanie do lotu, uruchomienie zaczepu:

Prepare

Octocopter z ładunkiem:

Octo w powietrzu

Moment odczepienia się zaczepu- zdjęcie z dołu

Odczepienie

i z pokładu copter’a:

OSD

SPADOCHRON

Nasz spadochron jest wykonany z wodoodpornego materiału.  Prędkość opadania naszej satelity będzie się wahać w granicach 10-11m/s, jest to zależne od warunków atmosferycznych.

linijka

Spadochron z 30cm linijką

 

mały

Podczas lotu

 

 

Parametry spadochronu:

  • Masa: 6g
  • Średnica czaszy: 35cm
  • Średnica otworu: 4 cm
  • Długość linek: 30cm